ต่ำสุด(฿). 0
สูงสุด(฿). 42,000,000

ประกาศพรีเมี่ยม

1356, ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ซอยสะเดาหวาน หมู่1 เลขที่ 728/1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรถามราคา
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ซอยสะเดาหวาน หมู่1 เลขที่ 728/1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: 728/1 ซอยสะเดาหวาน, ละหาร, อำเภอปลวกแดง, ซอยสะเดาหวาน
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ซอยสะเดาหวาน หมู่1 เลขที่ 728/1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง #code1473
 • 16.7 ตร.ว.
 • 2
 • 1
1464, ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ม.ทรัพย์สมบูรณ์ ซอยทรัพย์สมบัติ เลขที 603 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรถามราคา
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ม.ทรัพย์สมบูรณ์ ซอยทรัพย์สมบัติ เลขที 603 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: 603 ม.ทรัพย์สมบูรณ์, ปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, ม.ทรัพย์สมบูรณ์
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ม.ทรัพย์สมบูรณ์ ซอยทรัพย์สมบัติ เลขที 603 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง #code1597
 • 23 ตร.ว.
 • 2
 • 1
1357, ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ม.ธนากรวิลล์ สะเดาหวาน ปากแพรก เลขที่ 191/17 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรถามราคา
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ม.ธนากรวิลล์ สะเดาหวาน ปากแพรก เลขที่ 191/17 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: 191/17 ม.ธนากรวิลล์, ละหาร, อำเภอปลวกแดง, ม.ธนากรวิลล์
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ม.ธนากรวิลล์ สะเดาหวาน ปากแพรก เลขที่ 191/17 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง #code1304
 • 20 ตร.ว.
 • 2
 • 1
1450, ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ม.เฉลิมนคร เลขที่ 599/139 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรถามราคา
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ม.เฉลิมนคร เลขที่ 599/139 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: 599/139 ม.เฉลิมนคร, ปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, ม.เฉลิมนคร
ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ม.เฉลิมนคร เลขที่ 599/139 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง #code1602
 • 24 ตร.ว.
 • 2
 • 1
1273, ขายถูก บ้านเดียวชั้นเดียว หมู่บ้านทองธน เลขที่ 369 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรถามราคา
ขายถูก บ้านเดียวชั้นเดียว หมู่บ้านทองธน เลขที่ 369 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: 369 หมู่บ้านทองธน, มาบยางพร, อำเภอปลวกแดง, หมู่บ้านทองธน
ขายถูก บ้านเดียวชั้นเดียว หมู่บ้านทองธน เลขที่ 369 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง #code1358
 • 56 ตร.ว.
 • 3
 • 2
1448, ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ฉัตรทอง6 เลขที่ 35/187 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง
โทรถามราคา
ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ฉัตรทอง6 เลขที่ 35/187 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: 35/187 ม.ฉัตรทอง6, มาบยางพร, อำเภอปลวกแดง, ม.ฉัตรทอง6
ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ฉัตรทอง6 เลขที่ 35/187 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง #code1435
 • 35 ตร.ว.
 • 2
 • 2
1271, ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ฐิติมาโฮม ซอย สุพรรณ เลขที่ 12/65 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรถามราคา
ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ฐิติมาโฮม ซอย สุพรรณ เลขที่ 12/65 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ขายแล้ว
ขายไปเมื่อ on: 0000-00-00
ที่อยู่โดยสังเขป: 12/65 ม.ฐิติมาโฮม, ปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, ม.ฐิติมาโฮม
ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ฐิติมาโฮม ซอย สุพรรณ เลขที่ 12/65 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง #code1452
 • 40.4 ตร.ว.
 • 2
 • 1
1274, ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ฐิติมาโฮม เลขที่ 12/63 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรถามราคา
ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ฐิติมาโฮม เลขที่ 12/63 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: 12/63 ม.ฐิติมาโฮม, ปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, ม.ฐิติมาโฮม
ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ฐิติมาโฮม เลขที่ 12/63 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง #code1300
 • 40 ตร.ว.
 • 2
 • 1
1270, ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ศศิธร16 เลขที่ 111/352 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง
โทรถามราคา
ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ศศิธร16 เลขที่ 111/352 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: 111/352 ม.ศศิธร16, มาบยางพร, อำเภอปลวกแดง, ม.ศศิธร16
ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ม.ศศิธร16 เลขที่ 111/352 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง ระยอง #code1474
 • 64.7 ตร.ว.
 • 3
 • 2
1275, ขายถูก บ้านแฝด1ชั้น ซอยสำราญราษฎร์-มาบทราย เลขที่ 123 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง #1048
โทรถามราคา
ขายถูก บ้านแฝด1ชั้น ซอยสำราญราษฎร์-มาบทราย เลขที่ 123 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง #1048
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: 123 ซอยสำราญราษฎร์-มาบทราย, ปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, ซอยสำราญราษฎร์-มาบทราย
ขายถูก บ้านแฝด1ชั้น ซอยสำราญราษฎร์-มาบทราย เลขที่ 123 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง #code 1048
 • 36.6 ตร.ว.
1367, ขายถูกคอนโด กฤษฎาพรีเมียร์เพลส อมตะซิตี้ โครงการ2 เลขที่ 23/13 ชั้น2 ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง ระยอง
โทรถามราคา
ขายถูกคอนโด กฤษฎาพรีเมียร์เพลส อมตะซิตี้ โครงการ2 เลขที่ 23/13 ชั้น2 ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง ระยอง
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: 23/13 คอนโด กฤษฎาพรีเมียร์เพลส อมตะซิตี้, มาบยางพร, อำเภอปลวกแดง, คอนโด กฤษฎาพรีเมียร์เพลส อมตะซิตี้
ขายถูกคอนโด กฤษฎาพรีเมียร์เพลส อมตะซิตี้ โครงการ2 เลขที่ 23/13 ชั้น2 ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง ระยอง #code1454
 • 46.26 ตร.ว.
1506, บ้านเดี่ยวชั้นเดียว หมู่บ้านเรือนแก้ว
โทรถามราคา
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว หมู่บ้านเรือนแก้ว
ขายแล้ว
ขายไปเมื่อ on: 0000-00-00
ที่อยู่โดยสังเขป: เลขที่ 83/63 หมู่บ้านเรือนแก้ว, มาบยางพร, อำเภอปลวกแดง
ขายถูก บ้านเดี่ยวชั้นเดียว หมู่บ้านเรือนแก้ว เลขที่ 83/63 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เนื้อที่ 35 ตรว.บ้านระยอง รหัส 1642-A10
 • 35 ตร.ว.
1517, โครงการลมุลโฮม3 ปากแพรก
โทรถามราคา
โครงการลมุลโฮม3 ปากแพรก
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: เลขที่ 729/47-52 โครงการลมุลโฮม3 ปากแพรก, ปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง
ฟรีโอน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว โครงการลมุลโฮม3 ปากแพรก เลขที่ 729/47-52 ต.ปากแพรก อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เนื้อที่/คูหา 18-19 ตรว บ้านระยอง ..
 •  ตร.ว.
 • 2
 • 1
1516, โครงการลมุลโฮม3-ปากแพรก
โทรถามราคา
โครงการลมุลโฮม3-ปากแพรก
ขาย
ที่อยู่โดยสังเขป: เลขที่ 729/42-44 โครงการลมุลโฮม3-ปากแพรก, ละหาร, อำเภอปลวกแดง
ฟรีโอน ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว โครงการลมุลโฮม3-ปากแพรก เลขที่ 729/42-44 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เนื้อที่ 18 ตรว.บ้านระยอง รหัส ลมุลโฮม3
 • 18 ตร.ว.
 • 2
 • 1

อสังหาริมทรัพย์จังหวัดระยอง